Els Dorssers

Zorgcollectieven Limburg

Gemeenschapszorg

samenzorgen

Een zorgpionier met een vooruitziende blik is Pieter van der Hooft, oprichter van het Samen Zorgen Buro in Weert. Als zorgarchitect heeft hij een visie op (zieken)zorg ontwikkeld waardoor de verantwoordelijkheid voor de zieke medemens een verantwoordelijkheid wordt van de gehele samenleving. Hij benadrukt het belang om iedereen, zowel jong als oud, te stimuleren om medeverantwoordelijkheid te gaan nemen in de zorg en samen te gaan zorgen voor de zieke medemens. Het model van de verzorgingsstaat gaat uit van de zieke mens met mantelzorg en de professional: het ziekenzorgmodel. Door erkenning van het (zieken)zorg talent van iedereen als een evenwaardige kracht ten opzichte van de zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg ontstaat een vierde zorgkracht: gemeenschapszorg. Wanneer mensen zich verantwoordelijk voelen en het initiatief nemen, gaan ze zich organiseren en dan wordt het gemeenschapszorg. Wanneer die aansluiting op een juiste manier wordt gezocht en tot ontwikkeling wordt gebracht kunnen er nieuwe zorgmogelijkheden worden gerealiseerd. Zelf is hij (mede) kartrekker van twee zorgcollectieven die beiden dit jaar een jubileum hebben te vieren. Het Jozefhuis in Roggel bestaat dertig jaar en het Franciscus Hospice in Weert viert dit jaar zijn tienjarig jubileum.

Jozefhuis
Het Jozefhuis is bedoeld om lichamelijk gehandicapte mensen uit de gemeente Leudal een aangename dagbezigheid te bieden en heeft daarnaast tot doel het ontlasten van de mantelzorgers. Tot de doelgroep van de dagopvang worden gerekend de bewoners die:
• mogelijk op korte of lange termijn kunnen worden opgenomen in een verpleeg- of verzorghuis;
• met een chronische ziekte in een zieken- of verpleeghuis liggen omdat de thuissituatie in combinatie met professionele zorgverlening onvoldoende opvang biedt;
• door een handicap onvoldoende kunnen deelnemen aan het bestaande verenigingsleven en voor wie de activiteiten in groepsverband een waardevolle tijdsinvulling betekent
• en zolang mogelijk in de eigen woonomgeving willen blijven.
De dagopvang is geopend van dinsdag tot en met vrijdag. Startend met ongeveer twaalf bezoekers breidt de groep deelnemers zich in de middaguren uit naar zo’n dertig à vijfendertig bezoekers. De meeste bezoekers hebben een indicatie voor één à twee dagdelen. Bezoekers van de dagopvang die niet in Roggel wonen kunnen gebruik maken van taxivervoer. De organisatie van het Jozefhuis is in handen van zo’n negentig vrijwilligers die gezamenlijk zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. Er is een goede samenwerking met de lokale ondernemers, de Zorggroep en met de kerkelijke organisaties. ’s Middags zijn er zorgprofessionals vanuit de Zorggroep aanwezig, die vooral een signalerende en ondersteunende rol innemen. Bij de dorpssuper worden door de vrijwilligers de boodschappen met korting ingekocht. Verder is het voor de bezoekers en andere geïnteresseerden mogelijk de Heilige Mis bij te wonen in het Jozefhuis.

Franciscus Hospice
Het Franciscus Hospice in Weert bestaat sinds 2003. In het hospice is er plaats voor zes bewoners die zich in een terminale fase bevinden. Voor opname is een CIZ-indicatie nodig. De Stichting Eerbied voor het Leven staat garant voor de kosten die gemaakt worden voor de huisvesting, de ongeveer vijfenzeventig vrijwilligers en het betrekken van de samenleving bij het hospice. De Zorggroep zet zorgprofessionals in die in samenspraak met de vrijwilligers en naaste familie de vierentwintiguurs zorg in het hospice leveren. De vrijwilligers worden aangestuurd door een coördinator die wordt gedetacheerd vanuit de Zorggroep. De eigen huisarts blijft de behandelend medicus en voor specifieke vragen is er medische ondersteuning vanuit het St. Jansgasthuis en het IKL Palliatieteam mogelijk. Indien gewenst is er voor familie of vrienden de mogelijkheid om te blijven overnachten op een daarvoor bestemde logeerkamer.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Informatie

Dit bericht was geplaatst op september 24, 2013 door .
Advertenties
%d bloggers liken dit: