Els Dorssers

Zorgcollectieven Limburg

Samen onderweg naar morgen

afbeeldingweblog

 

Focusgroepen

Als gevolg van verschillende maatschappelijke en demografische ontwikkelingen neemt het aantal bewonersgroepen op het gebied van zorg en welzijn in Limburg toe. Er is een toename van het aantal vragen te constateren over  de zorgcollectieven. In de afgelopen periode heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de  ondersteuningsbehoeften van de Limburgse zorgcollectieven. Voor het onderzoek hebben drie groepsbijeenkomsten, in de vorm van focusgroepen, plaatsgevonden met de initiatiefnemers van de zorgcollectieven verdeeld over de Provincie Limburg.

Resultaten

De bewonersgroepen zijn sociale dorpsondernemers: met, door en voor het dorp ontwikkelen ze zorg- en welzijnsactiviteiten zonder winstbejag. De ruimte die een gemeente biedt aan een dorpsgemeenschap leidt tot een toename van het aantal bewonersinitiatieven. De zorgcollectieven in werking zijn veelal pilotprojecten die in een beginfase financieel, organisatorisch en materieel ondersteund worden door een gemeente. Vooral in de eerste fase is die ondersteuning en vertrouwen van een gemeente nodig en de starre houding en wisselingen van ambtenaren en wethouders frustreren het proces van de zorgcollectieven. Bij het uitblijven van bewonersinitiatieven kan een gemeente de regierol op zich nemen door het leggen van dwarsverbanden in een dorp.Tijdens de uitvoering van de activiteiten van de zorgcollectieven wordt samenwerking met andere lokale betrokkenen steeds belangrijker. Bovendien nemen de taken toe als gevolg van een voortschrijdende organisatie en neemt daarmee ook de bekostiging toe. De subsidies van de provincie zijn een welkome aanvulling. Voor huisvesting zijn extra financiën en expertise nodig gedurende het gehele traject van een zorgcollectief. De huidige complexe wet- en regelgeving leidt tot onduidelijkheid en sluit onvoldoende aan bij de zorgcollectieven. Het veroorzaakt ingewikkelde administratieve procedures en met name de onduidelijkheid over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de wijze waarop de gemeente hiermee omgaat roept veel vragen en protesten op.

Conclusies

Het is voor veel dorpen nog zoeken naar een juiste balans met de partijen in de gouden driehoek. De bewonersgroepen realiseren activiteiten gezamenlijk met de overige dorpsbewoners. Als een gemeente en/of de professionals op een juiste wijze aansluiten bij de wensen van de bewoners krijgt cocreëren meerwaarde. Er ontstaan mooie, unieke bewonersactiviteiten die de leefbaarheid in een dorp ten goede komen. Samen onderweg naar morgen: een groep ondernemende dorpsbewoners benut  op geheel eigen wijze, met behulp van vele samenwerkingsverbanden, de beschikbare hulpbronnen in een dorp waardoor er zorg- en welzijnsvoorzieningen op maat ontstaan.

Ten slotte is er waargenomen dat er een nieuwe generatie senioren aan het opkomen is. De zorgcollectieven zijn voor deze senioren een middel om de leefbaarheid van hun dorp in stand te houden, hun eigen toekomst mede vorm te geven en maatschappelijke activiteiten vrijwillig voort te zetten.

Bronnen:

Dorssers, E. (2013). Een regenboog aan zorgcollectieven; zelfsturende zorgkracht in Limburg. Horst: VKKL.

Dorssers, E. (2014). Samen onderweg naar morgen; Een onderzoek naar ondersteuningsbehoeften van de Limburgse zorgcollectieven. Horst: VKKL.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Informatie

Dit bericht was geplaatst op oktober 23, 2014 door .
Advertenties
%d bloggers liken dit: