Els Dorssers

Zorgcollectieven Limburg

Auteursarchief: Els Dorssers

Thuiszorgen voor: regelneef, risico op overbelasting en complexe thuiszorgsituatie(s)

Zorgen voor elkaar Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en met de invoer van de decentralisaties in 2015 is er een groeiende groep ouderen die langer zelfstandig thuis … Lees verder

mei 17, 2017 · Een reactie plaatsen

’t Plattelandshoés

Na twee jaren van voorbereidingen heeft ’t Plattelandshoés onlangs haar deuren voor de gasten geopend. Een voormalige basisschool in Panningen is door een groep ondernemende vrijwilligers verbouwd tot een verblijfshuis voor … Lees verder

april 29, 2017 · Een reactie plaatsen

Zorgen voor elkaar: naar een zorgzame wijk of buurt?

  Participatiesamenleving We leven in een participatiesamenleving. In een participatiesamenleving staat het individu centraal en door voor jezelf te zorgen en geen beroep te doen op de verzorgingsstaat, draag je … Lees verder

oktober 25, 2016 · 2 reacties

Dorpsbewoners én dorpen veranderen

Zelfs in kleine dorpsgemeenschappen kunnen oude ouderen in een kwetsbare positie terechtkomen. Dat vraagt om nauwere samenwerkingen tussen formele en informele hulpverlening..

mei 13, 2016 · Een reactie plaatsen

Sociaal gebiedsteam gemeente Leudal: Op expeditie

Sinds januari 2015 is er het sociaal gebiedsteam in de kernen Haler, Hunsel, Ittervoort, Neeritter en Ell van de gemeente Leudal gestart. De Wmo-meldingen afkomstig uit dit gebied worden doorgeleid … Lees verder

maart 26, 2016 · Een reactie plaatsen

  In februari 2014 is de dorpsraad Ospel door de gemeente Nederweert benaderd om gezamenlijk een integraal wijkteam te realiseren. Na een aanloopfase van ongeveer een half jaar en met … Lees verder

februari 8, 2016 · Een reactie plaatsen

Dorpsdagvoorziening Beesel verhuisd

De dorpsdagvoorziening in Sint Lucia in Beesel is in januari 2014 overgenomen door een groep vrijwilligers onder begeleiding van het Kernoverleg en de seniorenvereniging uit Beesel.  Vanaf 1 januari jl. is … Lees verder

november 22, 2015 · Een reactie plaatsen

We praten erover omdat we lijdend voorwerp zijn

Dit jaar hebben opnieuw focusgroepen plaatsgevonden ten behoeve van de Limburgse zorgcollectieven. In totaal hebben tien vertegenwoordigers van acht Limburgse zorgcollectieven deelgenomen aan de bijeenkomsten. Onderstaand een beknopte samenvatting van de … Lees verder

november 5, 2015 · Een reactie plaatsen

Dorpsdagvoorziening Bie Gerda geopend

Op 24 april jl. heeft er de officiële opening van de Dorpsdagvoorziening Bie Gerda in Meers plaatsgevonden. Vrijwilligers hebben in relatief korte tijd de leegstaande bakkerij in Meers weten om … Lees verder

mei 21, 2015 · Een reactie plaatsen

America dat stiët

Werkgroepen In America volgen de ontwikkelingen zich in de afgelopen periode snel op. Uit de in 2013 ingezette dorpsambitieboeken zijn meerdere bewonerswerkgroepen voortgekomen. Inmiddels zijn er dus een heleboel bewoners … Lees verder

mei 18, 2015 · Een reactie plaatsen